Scoala Gimnaziala 117 – Sala de sport – Ho Hac Bucuresti
  • Hai la sala la Ho Hac
  • Ho Hac

Scoala Gimnaziala 117 – Sala de sport

Scoala Gimnaziala 117 Militari

Strada Fabricii 22, Bucuresti 060824 (Lujerului)

Adresa:

Strada Fabricii 22
Bucuresti 060824

Program antrenamente:

Luni 19:30 – 20:00
Miercuri 19:30 – 20:00
Vineri 20:30 – 20:00

Școala a fost înființată în anul 1975, la 15 septembrie, având în dotare 24 sali de clasă, 2 ateliere-scoală (lacatușerie și croitorie), 2 cabinete medicale, o sală pentru bibliotecă, 1 laborator (fizică-chimie); curtea interioară a fost de la început asfaltată. Consemnăm existența unei săli pentru secretariat și cabinetul directorului. La început planul de școlarizare a fost dat pentru 17 clase. Cadrele didactice titulare erau foarte puține (profesori, învățători) transferate de la Școala Nr.156 din Militari, iar personalul administrativ era format din: secretar, administrator si bibliotecar. Treptat au luat ființă noi clase datorită mutării cetățenilor în noile blocuri date în folosință și a amenajării unei colonii pentru muncitorii care lucrau la construirea stației de metrou. S-a ajuns astfel în anul 1979 la 90 de clase și s-a învatat în trei schimburi. A luat ființă un semiinternat care a funcţionat la început cu un numar de 80 de elevi, ajungând în prezent la un numar de 120 elevi. 

În prezent şcoala beneficiază de programul „Şcoală după şcoală”, susţinut de Primăria Sector 6 Bucureşti. În acest program sunt înscrişi 180 elevi. În prezent școala funcționează în doua corpuri de cladiri, având 36 de sali de clasă, 3 cabinete (lb.romană, lb.engleză, matematică), 2 laboratoare (chimie și informatică – cu un număr de 17 calculatoare conectate la rețeaua de internet și 17 laptop-uri), o bibliotecă cu un număr de 14325 volume, o sală de sport, teren de sport amenajat în curtea școlii, cabinet stomatologic, cabinet medical pediatrie și un cabinet de psihologie, cabinetele sunt deservite de medici specialiști, asistente medicale și psiholog). 

Personalul didactic de predare – învăţare este format dintr-un număr de 79 cadre didactice, dintre care 65 sunt cadre didactice titulare și 14 cadre didactice cu statut de suplinitor. 

Toate cadrele didactice sunt calificate. Datorită performanţelor obţinute în activitatea didactică, 4 cadre didactice sunt profesori metodişti ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti la disciplinele: educaţie fizică, consiliere, proiecte şi programe şi învăţământ primar, iar un număr de 21 cadre didactice primesc gradaţie de merit. Din totalul cadrelor didactice 35 au gradul didactic I, 19 gradul didactic II, 22 definitivat, 6 debutanţi. Un număr de 4 profesori s-au distins ca autori ai unor publicaţii şi colaboratori la elaborarea de manuale şcolare, ghiduri metodice şi alte materiale didactice omologate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Prezentare preluata de pe website-ul  scolii 117.

Scoala Gimnaziala 117

Tags: ,